Products

产品&解决方案

智慧医疗 边缘计算 国产化 当前位置:首页 > 产品&解决方案 > 边缘计算
图片
型号
处理器
芯片组
电源类型
尺寸
Intel Skylake/Kaby Lake LGA1151处理器
Intel Core i3/i5/i7 CPU
直流供电(DC-IN)
200*42*170mm
Intel Skylake/Kaby Lake LGA1151处理器
Intel Core i3/i5/i7 CPU
直流供电(DC-IN)
212*50*195mm
Dual A73@1.6/1.8 Dual A53@1.2 A53@1.2 M7@192Mhz
海思3559AV100芯片
直流供电(DC-IN)
160*33*100mm
低功耗Intel Skylake-HQ平台处理器
支持i5-6300/7300HQ、i7-6700/7700HQ CPU
直流供电(DC-IN)
216*65*192mm
低功耗Intel Skylake-HQ平台处理器
支持i5-6300/7300HQ、i7-6700/7700HQ CPU
直流供电(DC-IN)
216*65*192mm
6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU
基于NVIDIA Jetson Xavier NX核心板
直流供电(DC-IN)
160*132*43.5mm
Intel Sandy/Ivy Bridge LGA1155
Intel PCH B75
ATX
451*430*177 mm
Intel Sandy/Ivy Bridge LGA1155
Intel PCH B75
ATX
451*430*177 mm